NOTEIKUMI

1.1 Vispārējie pārdošanas nosacījumi darbojas starp pircēju (tālāk tekstā Klients), interneta veikalā Mebelucentrs.com un interneta veikala Mebelucentrs.com īpašnieku Kerluc SIA (turpmāk tekstā Mebelucentrs.com), lai noteiktu pirkšanas un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā arī palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar abu pušu tiesiskajām saistībām.
1.2 Iepirkšanās kārtību interneta veikalā Mebelucentrs.com nosaka Rīgā 2014.gada 20.maijā (prot. Nr.29 5.§) LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
1.3 Interneta veikalā Mebelucentrs.com piedāvātam preču bildēm * un cenām ir informatīvs raksturs. Prece var atšķirties no attēla. Uz attēla var būt detaļas, kuras neietilpst preces komplektācijā. Preces aprakstam ir informatīva nozīme, parametros un komplektācijās var būt ražotāja izmaiņas vai modifikācija. Mebelucentrs.com sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Mebelucentrs.com patur vienpusīgas tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas vispārējos pārdošanas nosacījumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mājas lapā Mebelucentrs.com. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.4 Mebelucentrs.com un Klients vēlas veikt pārdošanu un pirkšanu izmantojot interneta veikalu Mebelucentrs.com pamatojoties uz vispārējiem pārdošanas nosacījumiem, kas ir ietverti šajā dokumentā. Veicot pasūtījumu un priekšapmaksu interneta veikalā Mebelucentrs.com, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt tiem.
1.5 Pirkšanas un pārdošanas līgums stājas spēkā tikai pēc priekšapmaksas iemaksas, kas ir ne mazāka kā 50% no pasūtījuma vērtības. Apmaksa ir veicama 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.
1.6 Pasūtot lielgabarīta preces, Klientam ir jāņem vērā dzīvojamas vietas plāna īpatnības.
1.7 Kamēr Klients nav pilnībā norēķinājies ar Mebelucentrs.com, īpašuma tiesības uz precēm pieder Mebelucentrs.com.

*Dažas fotogrāfijas un shēmas sniedz informatīvo raksturu kā arī monitoru izšķirtspēja var atšķirties. Ieteicam iepriekš iepazīties ar izgatavošanas materiāliem Mebelucentrs.lv veikalā.

 

2.1 Cenas pārdodamajām precēm interneta veikalā Mebelucentrs.com norādītas EUR bez piegādes, uznešanas un mēbeļu montāžas izdevumiem, un ietver pievienotās vērtības nodokli PVN 21%.
2.2 Preces piegādes vērtība ir atkarīga no preces apjoma, piegādes ģeogrāfijas.
2.3 Mebelucentrs.com patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta uz rēķina pasūtījuma reģistrācijas brīdī, pie nosacījuma, ka minētais pasūtījums netika anulēts iemeslu dēļ, kas norādīti punktā 5.

3.1 Preces apmaksa ir veicama:
– ar bankas pārskaitījumu;

– ar bankas karti online;
– ar bankas karti Mebelucentrs.com veikalā;

– ar skaidru naudu Mebelucentrs.com veikalā
– jebkurā Klientam ērti pieejamā bankas filiālē;
3.2 Ja Klients ir apmaksājis 50% vai vairāk no pasūtījuma kopējās vērtības, tad otrā apmaksas daļa ir jāveic ne vēlāk kā 1 dienu pirms ieplānotas preces piegādes Klientam.
3.3 Pēc avansa maksas ieskaitīšanas Mebelucentrs.com norēķinu kontā pasūtījums tiek nodots ražošanā un pasūtījuma atcelšanas gadījumā no Klienta puses, avansa rēķina summa netiek atgriezta.                                                                                       

Pasūtījuma nodošana ražošanā tiek realizēta tikai pēc priekšapmaksas saņemšanas!

4.1 Katras preces aprakstā ir norādīts tai atbilstošais piegādes termiņš. Piegādes termiņš var mainīties, sakarā ar svētku svinībām un ikgadējiem plānotiem ražotnes atvaļinājumiem, kā arī tādā gadījumā, ja ražotājs mums paziņo par ražošanas plāna pārtraukumu. Par preces piegādes termiņa iespējamo nobīdi Klientam tiek paziņots caur elektronisko pastu. Mebelucentrs.com ir norādījis maksimālos piegādes termiņus. Piegādes termiņā notiek preces ražošana, pasūtījuma komplektācija, preces piegāde Latvijā Mebelucentrs.com noliktavā..
4.2 Gadījumā, ja piegādes termiņi neatbilst informācijai, kas ir norādīta preces aprakstā vai klientam izsūtītajos datos, un ir skaidrs, ka preces piegāde norunātajā termiņā nav iespējama no Mebelucentrs.com neatkarīgu iemeslu dēļ, Mebelucentrs.com apņemas paziņot Klientam par piegādes laika izmaiņām pa kontakta tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no brīža, kad Mebelucentrs.com ir saņēmis attiecīgo informāciju.
4.3 Prece tiek nodota Klientam uz pavaddokumentu pamata. Saņemot preci, lūdzam pārbaudīt, vai iepakojums nav bojāts (slapjš, noskrāpēts, pārplēsts vai citādi ārēji bojāts). Ja iepakojums ir bojāts, saņēmējam tas ir jāatzīmē sūtījuma pieņemšanas-nodošanas aktā. Ja dokuments tiek parakstīts bez piebildes, tiek pieņemts, ka sūtījums ir nodots bez bojājumiem. Preci bojātā iesaiņojumā (gadījumā, ja redzams, ka zem iesaiņojuma prece ir bojāta vai ir šaubas par to) ieteicam atgriezt pasūtījumu atpakaļ kurjeram un par šo problēmu paziņot uz elektroniskā pasta adresi [email protected]
4.4 Kad pasūtījums ir nonācis noliktavā, Pasūtītājam uz e-pastu atnāk otra rēķina daļa un viņam ir trīs dienas uz rēķina apmaksu un preces saņemšanu vai piegādes saskaņošanu. Kad paiet trīs dienas, sākas glabāšanas pakalpojuma maksas skaitīšana 1,50 EUR apmērā (neskaitot PVN) par vienu pasūtījuma vienību diennaktī. Apmaksāt glabāšanas pakalpojumu ir iespējams arī preces saņemšanas brīdī.

 

5.1 Mebelucentrs.com patur sev tiesības anulēt pasūtījumu gadījumā, ja:
Klients nav samaksājis priekšapmaksu saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu 7 dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža.
Klients nav apmaksājis otro rēķina daļu un nav sazinājies ar Mebelucentrs.com pa elektroniskā pasta adresi [email protected], lai brīdināt par maksājuma kavējumu 10 darba dienu laikā pēc otrās rēķina daļas saņemšanas. Izņēmums ir tikai gadījumā, ja starp Klientu un Mebelucentrs.com tiek noformēts speciāls papildus līgums.
Ja Klients ir veicis avansa maksājumu, bet nav samaksājis visu preču vērtību vai atteicās no pasūtījuma tā izpildes laikā, iemaksātais avanss netiek atgriezts.

5.2 Mebelucentrs.com patur sev tiesības anulēt pasūtījumu, nenorādot iemeslus, līdz avansa maksājums tiek ieskaitīts Mebelucentrs.com norēķinu kontā.

 

6.1 Pirmo 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža patērētājs ir tiesīgs atgriezt preci oriģinālā iepakojumā un bez montāžas pazīmēm, nepaskaidrojot iemeslus, izņemot gadījumus, kad prece ir personalizēta. Personalizēta prece ir prece, kas tiek ražota audumā/krāsā/komplektācijā pēc Klienta individuālās izvēles.
6.2 Klients ir tiesīgs iesniegt Mebelucentrs.com pretenzijas 24 mēnešu laikā no preces saņemšanas brīža. Mebelucentrs.com, kā pārdevējam, ir jānosaka defekta raksturs. Var tikt pieņemts, ka pirmo sešu mēnešu laikā konstatētie trūkumi ir bijuši jau preces iegādes brīdī (kaut arī tika atklāti vēlāk, lietošanas gaitā), izņemot gadījumu, kad Mebelucentrs.com normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizētā ekspertīzē pierāda pretējo.
6.3 Saņemot preci, lūdzam pārbaudīt, vai iepakojums nav bojāts (slapjš, noskrāpēts, pārplēsts vai citādi ārēji bojāts). Ja iepakojums ir bojāts, saņēmējam tas ir jāatzīmē sūtījuma pieņemšanas-nodošanas aktā. Ja dokuments tiek parakstīts bez piebildes, tiek pieņemts, ka sūtījums ir nodots bez bojājumiem.
6.4 Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, Klients ir tiesīgs pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams vai tas nav lietderīgs, Klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. Mebelucentrs.com ir tiesīgs atteikties no preces aizstāšanas un aprobežoties ar tās remontu gadījumā, ja aizstāšana, salīdzinot ar remontu, ir nesamērīgi dārga. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšana netiktu veikta saprātīgā laika posmā.
6.5 Atklājot preces defektus, Klientam ir jārīkojas sekojoši:
Jāatrod rēķins par preces pirkumu.
Jāpaziņo par radušo problēmu brīvā formā iesniegumā, sūtot to uz elektroniskā pasta adresi [email protected] Iesniegumā ir nepieciešams norādīt rēķina un pasūtījuma numuru. Iesniegumam pēc iespējas jāpievieno fotogrāfijas, obligāti mīkstajām mēbelēm – mēbeles aprakstu (katra produkta), korpusa mēbelēm – montāžas instrukcijā jāatzīmē detaļas numurs, kurai atklājas defekts.
Ja rodas nepieciešamība pēc remonta vai ekspertīzes, Klientam pašam jāpiegādā prece uz Mebelucentrs.com noliktavu oriģinālā iepakojumā.
Visu jautājumu, saistīto ar defektu labošanu, risināšana aizņem 30 darba dienas no iesnieguma pieņemšanas dienas.
6.6 Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu 255 no 2014.gada 20. maijā (prot. Nr.29 5.), patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
-prece tika izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
-preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ;
-atklājās, ka preces izmēri nesader ar dzīvojamas telpas plānu;
-Klients veica ar preci vai tās elementiem manipulācijas, kas nav paredzētas ražotāja instrukcijā;
-defekti radās preces izmantošanas neparedzētajiem mērķiem rezultātā.
-prece ir parādījies dabīgs nolietojums izmantošanas rezultātā.

7.1 Mebelucentrs.com ir atbildīgs par Klientu vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumu, izvērtējot katru gadījumu, un tādā kārtībā, un apmēros, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.
7.2 Klients ir atbildīgs par Mebelucentrs.com vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumu, izvērtējot katru gadījumu, un tādā kārtībā, un apmēros, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.
7.3 Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzienus, citus tamlīdzīgus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas pusēm traucē izpildīt savas saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties, rakstiski, caur elektronisko pastu, jāpaziņo otrai pusei.
7.4 Mebelucentrs.com nekompensē morālo zaudējumu, kurš pēc Klienta domām var rasties sakarā ar izmaiņām piegādes termiņā, cenā un citos nosacījumos, kas ir minēti vispārējo pārdošanas nosacījumu ietvaros.
7.5 Mebelucentrs.com nekompensē Klientam iespējamos izdevumus gadījumā, ja Klients ir uzņēmies saistības, kuras var nonākt pretrunā ar vispārējo pārdošanas nosacījumu galvenajiem punktiem, pret trešajām pusēm un šīs saistības tika pārkāptas.
7.6 Mebelucentrs.com nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņu, cenu, kā arī citu nosacījumu maiņu, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izmaiņām.

8.1 Mebelucentrs.com tiesības un pienākumus, attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums. Mebelucentrs.com izmanto Klienta personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. Mebelucentrs.com neizpauž Klienta personiskos datus, kurus Klients nodevis pasūtījuma noformēšanai, trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos.
8.2 Mebelucentrs.com patur sev tiesības informēt Klientu par jaunām precēm, pakalpojumiem un atlaižu piedāvājumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no Mebelucentrs.com klientu bāzes.
8.3 Gadījumā, ja kāds vispārējo pārdošanas nosacījumu punkts nav pakļauts burtiskam tulkojumam, tad tas tiek skaidrots saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, ievērojot sākotnējos Mebelucentrs.com un Klienta mērķus.
8.4 Strīdi un domstarpības, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Nenoregulēto strīdu vai domstarpību starp Mebelucentrs.com un Klientu rašanās gadījumā, katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.